Tankfordons svetsare /elektricitet- pneumatik och hydraulik montör

Arbetsuppgifter:

Den tunga tankspridaren / montörens arbete består huvudsakligen av aluminiumsvetsarbeten på tankar och överbyggnader, samt hydraulik, pneumatik och elinstallationsarbete. Materialen som används är aluminium, RST och stål. De använda svetsmetoderna är huvudsakligen tig-mig svetsning.

Färdigheter som krävs av sökande:

Erfarenheter inom hydraulik, pneumatik och el för tung utrustning Svetsförmåga och förmåga att utföra svetsklass senare. Sökande är inte skyldiga att ha genomfört klasser på förhand, men de som har svets klasser är favoriserade i sökandet av tjänsterna.

Av sökanden förväntas:

Det är fördelaktigt att känna till behandling av skivor och känna till anslutningsmetoderna. Tidigare arbetserfarenhet för liknande uppgifter är en fördel. Modig attityd, kooperativ förmåga och vilja utvecklas i sitt arbetet

Introduktion till arbetet ges i början av anställningsförhållandet, men kort efter introduktionen är uppgiften självständig och kräver självkännedom och problemlösningsförmåga. Du är själv ansvarig för kvaliteten av ditt arbete.

Ansökan ska skickas till:

info@laatusailiot.fi

För mer information om uppgiften, vänligen ange:

Samtalstid tisdagar och torsdagar kl 14-16

Gsm +358 40 451 3641

Antti Tapola, Verkställande Direktör